Chung cư HP Landmark Tower mở bán đợt 3 80 căn
Chung cư HH3 Linh Đàm - Mở bán 300 căn đợt 1